Tandläkarhuset, Umeå Implant Center

Tandläkarhuset
Storgatan 51A, 2tr
+46 (0)90 - 70 44 40
Vårt kontaktformulär

Utbildning
Fredag 12 februari 2016 håller vi stängt för utbildning.

Behandlingsstolar
Veckorna 7 och 8 2015 installeras nya behandlingsstolar i samtliga rum

Utbildning
Fredag 6 februari 2015 har vi stängt hela dagen för internutbildning.

Privattandläkarna
Tandläkarförbundet
Kliniken startades i Umeå 1986 och har hela tiden funnits i samma lokaler, även om ytan utökats genom åren. Målsättningen är att erbjuda tandvård av högsta kvalitet. Vården ska präglas av empati och professionalism. Vi vill också ge en god service med hög tillgänglighet. Därför har vi generösa öppettider och ett joursystem där du kan nå oss dygnet runt på telefon.

Strävan har hela tiden varit att all behandling ska kunna ske i våra egna lokaler. Vi har velat bli en komplett klinik. Att vi är på god väg visas av de behandlingar som i dag regelbundet utförs på kliniken. För närvarande är vi tolv tandläkare verksamma vid kliniken. Vi kan därför, förutom allmän tandvård erbjuda vård inom fyra olika specialiteter och fungerar som remissinstans dit kollegor kan vända sig med svårare fall. Vi är även en av Sveriges första och största privata implantatkliniker och har sedan starten 1986 behandlat ca 3000 patienter med dentala implantat Vi är inte billigast. Vi är inte heller dyrast. Däremot försöker vi att vara bäst.

Vi är anslutna till Försäkringskassan.


      Tandläkarhuset, Umeå Implant Center